Boston Boneless Pork, 3.04lbs

Bradford Valley Farms

$30.14

Pork Boston Boneless from the open pastures of Bradford Valley Farms in Damascus, AR.

Food miles: 57